skip to Main Content
Direct contact opnemen: info@contentpartner.nl | +31 (0)85 130 29 59

Hoe kies ik de juiste sub koppen?

Hoe kies ik de juiste sub koppen?

Bij het schrijven van een goed artikel gaat het niet alleen om de inhoud. Natuurlijk, het is belangrijk dat wat je schrijft daadwerkelijk klopt. Maar de manier waaróp je dingen schrijft is minstens net zo belangrijk. Zo wil je dat jouw artikel geen taal- of stijlfouten bevat, maar ook dat het artikel gemakkelijk te lezen is. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn er verschillende tips te geven. Je kunt een goede afweging maken in de lengte van jouw zinnen, interpunctie op de juiste plaatsen toevoegen en zorgen dat de alinea’s niet te lang zijn. Maar wist je dat het ook heel zinvol is om niet alleen alinea’s te integreren in jouw tekst, maar deze ook te voorzien van sub koppen? Zo werk je namelijk niet alleen aan de leesbaarheid, maar tegelijkertijd aan de vindbaarheid van jouw stuk. Wel zo leuk natuurlijk als jouw steengoede artikel ook daadwerkelijk gevonden wordt. Hoe je deze sub koppen effectief toevoegt lees je in dit artikel.

Sub koppen ter bevordering van de leesbaarheid

De eerste reden om sub koppen toe te voegen aan jouw artikel is om de leesbaarheid te bevorderen. Waarschijnlijk herken je het wel wanneer je zelf een artikel leest; je scant de alinea’s met titels (de sub koppen) en weet zo precies welk deel van het artikel je aandachtig wilt lezen. Want wie heeft er in dit drukke tijdperk nog tijd om alle alinea’s van een artikel te lezen?

Ook zorgt een witregel – of nieuwe alinea met sub kop – voor een vorm van adempauze. Wanneer je een artikel leest zijn de momenten waarop een komma staat de momenten waarop je adem kunt halen. Een goede tip om de lengte van jouw zinnen te controleren is dan ook om deze hardop voor te lezen. Begin je lichtelijk te hyperventileren aan het eind van de zin, dan is deze zeer waarschijnlijk te lang. Een witregel of nieuwe alinea is het moment waarop je een nieuw(er) onderwerp aansnijdt, en de lezer de kans geeft om met een frisse blik verder te kunnen lezen.

Tot slot: gebruik de sub kop als goede aandachtstrekker of samenvatting van de alinea. Zoals gezegd wordt er veel gescand bij het lezen van artikelen, dus hoe krachtiger jouw sub kop, des te beter deze gelezen wordt. 

Gebruik sub koppen voor een goede structuur

Zoals eerder vermeld helpen alinea’s en interpunctie bij de bevordering van de leesbaarheid. De lezer weet wanneer hij adem kan halen en wanneer er een nieuw onderwerp aangesneden wordt. Dit helpt ons in ons brein om de tekst op te delen in overzichtelijke stukken. Wanneer je één stuk tekst ziet is de kans groot dat jouw brein aangeeft dit niet te kunnen filteren met als resultaat dat je stopt met lezen.

Let er bij deze structuur op dat je niet alleen sub koppen toevoegt, maar dat de volgorde waarop je deze plaatst ook logisch is. Dit doe je door bijvoorbeeld de alinea’s en sub koppen goed op elkaar aan te laten sluiten, en eventueel te refereren naar informatie die al gegeven is of nog volgt. Een voorbeeld hiervan is wanneer wij op dit moment zouden schrijven

“niet alleen zorgen sub koppen voor een goede structuur om de leesbaarheid te bevorderen, deze dragen ook bij aan de vindbaarheid. Hierover lees je meer onder de sub kop hoe sub koppen jouw SEO bevorderen.

Door deze simpele zin toe te voegen weet je al deels wat er gaat komen, en deze informatie sluit aan op wat je eerder hebt gelezen. De kans is dus groot dat we hiermee jouw interesse gewekt hebben, wat de kans vergroot dat je het artikel blijft lezen.

Sub koppen helpen schrijvers ook

Wist je dat sub koppen niet alleen ideaal zijn voor de lezer van een artikel, maar ook voor de schrijver? Wanneer je een tekst gaat schrijven begin je onvermijdelijk met een blanco pagina, en is het altijd even zoeken waar te beginnen en waar precies heen te schrijven. Een absolute aanrader is om hierin sub koppen te gebruiken als een soort kapstok, waarmee je eerst het raamwerk van het artikel maakt voor je begint met schrijven.

Door dit raamwerk als basis te gebruiken maak je voor jezelf direct inzichtelijk welke informatie je op welke plek in het artikel wilt geven. Zo zorg je dat er een logische volgorde wordt toegepast – waar we eerder over schreven – en dat de sub kop goed weergeeft waar de tekst in die betreffende alinea over gaat. Dit verkleint ook nog eens de kans dat je als schrijver van het onderwerp afwijkt en minder relevante informatie gaat delen.

Een ander logisch gevolg is dat er een begin- midden- en eindsectie ontstaat. Zo heb je een mooie opbouw in jouw artikel, wat zowel het lezen als het schrijven bevordert.

Hoe sub koppen jouw SEO bevorderen

Zoals gezegd is het naast een steengoede inhoud belangrijk om bij het schrijven hiervan rekening te houden met de criteria die Google hanteert voor de zoekresultaten. Deze ontwikkelingen volgen zich in rap tempo op, maar er zijn een paar basisregels die al lange tijd van kracht zijn en waarvan we verwachten dat deze voorlopig zo zullen blijven:

Titel

Begin met een goede titel. Hierbij is het belangrijk een combinatie te maken tussen het gebruik van de juiste woorden, maar ook een goede weerspiegeling van de inhoud. Deze wordt ook wel de H1 genoemd.

Inleiding

Na de titel volgt een inleidende tekst, waarin je aangeeft wat de lezer in het artikel kan verwachten. Hierbij kun je bijvoorbeeld een herkenbare situatie schetsen om de aandacht te trekken, of een probleem te beschrijven waarvan je aangeeft de oplossing verder in het artikel te geven.

H2

De H2 is eigenlijk de sub kop. De titel hiervan geeft weer wat er in de betreffende alinea verteld gaat worden. Hierbij is het belangrijk dat de woorden van de sub kop overeenkomen met de woorden die je in de alinea gebruikt. Deze H2’s kun je veelal toevoegen in jouw artikel, zodat je aan zowel de leesbaarheid als de vindbaarheid werkt.

Call 2 action

Na het geven van de informatie is het handig om vervolgens tot een oplossing te komen. Bied je diensten aan? Dan heb je waarschijnlijk in het artikel aangegeven waarom die diensten relevant zijn, en is het in deze alinea tijd om de lezer aan te sporen in actie te komen. Ditzelfde principe geldt voor bijvoorbeeld producten; na het lezen van de informatie over het product – voorafgegaan door situaties waaruit blijkt dat dit product onmisbaar is – wil je dat de lezer overgaat tot aankoop.

Het verschil tussen H2 en H3

Nu je hebt kunnen lezen hoe je een goede structuur aanbrengt in jouw artikel met gebruik van sub koppen bestaat de kans dat je H3’s mist. Dit is ook een variant van de sub kop, maar dan een die kleiner wordt weergegeven dan de H2’s. In zekere zin zou je in dit artikel de sub-sub koppen uit de vorige alinea als H3 kunnen beschouwen – de onderdelen die jouw SEO bevorderen. Het grootste verschil is echter dat wanneer je gebruik maakt van een H3, deze tekst kleiner is dan een H2. Dit kan de leesbaarheid wellicht bevorderen, maar heeft ook als resultaat dat Google denkt dat de informatie uit H3 minder relevant is.

Hou er dus qua inhoud goed rekening mee dat wanneer je ervoor kiest H3’s – of zelfs H4’s – toe te voegen in jouw tekst, Google dit als lagere prioriteit ziet om op gevonden te worden. In ons artikel is dit niet het geval, dus hebben wij ervoor gekozen om de tekst over de bevordering van jouw SEO als H2 weer te geven. Maar dan met sub koppen binnen een sub kop, volg je het nog?

Wanneer kun je beter géén sub kop gebruiken?

De kans is groot dat je tijdens het lezen van dit artikel tot nu toe denkt dat sub koppen geen nadelen hebben. Ze bevorderen de leesbaarheid, zorgen voor een duidelijke structuur en maken het schrijven makkelijker. Maar wist je dat er ook zeker situaties zijn waarin sub koppen af te raden zijn? We hebben ze overzichtelijk voor je onder elkaar gezet:

  • Bij het schrijven van een column. Dit is een persoonlijk verhaal waarin het niet gaat om alinea’s met een eigen onderwerp, maar het artikel als geheel. Scannen heeft in dit geval geen zin, want als je alinea 3 niet leest zul je alinea 5 niet begrijpen. Je kunt dit vergelijk met het lezen van een boek: hierin lees je ook niet slechts enkele hoofdstukken, of de hoofdstukken in een andere volgorde dan door de schrijver aangebracht.
  • Wanneer jouw sub koppen te lang zijn. Maak je de titel van jouw sub kop dusdanig lang dat het eigenlijk een eigen alinea an sich verdient? Dan schiet het zijn doel voorbij. Google zal dit niet langer zien als sub kop en dus ook niet als dusdanig indexeren. Zorg er dus altijd voor dat de titel van jouw sub kop kort en krachtig is.
  • Om een quote op te laten vallen. Wanneer je een quote wilt gebruiken kun je deze beter daadwerkelijk als quote weergeven, dan gebruiken als jouw sub kop. Blijft de titel van de sub kop echt alleen gebruiken om de inhoud van de alinea weer te geven, in plaats van de aandacht te trekken. Dit heb je als het goed is bovenaan het artikel al gedaan.

Vragen/Opmerkingen?

Heeft u vragen en of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel of in het algemeen? U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina.

Contact opnemen

Back To Top